ANBI status

Onze stichting heeft per 5 april 2023 de ANBI status verkregen.

Algemene gegevens

Stichting 40 van Breda
Telefoonnummer: 06-21393055
RSIN: 8579.31.118
Nummer Kamer van Koophandel: 69591288

Sinds 2015 gaan wij met de 40 van Breda de ultieme uitdaging bij de Singelloop Breda aan: het lopen van alle afstanden [5 km + 10 km + 21 km + familieloop = De 40 van Breda!]. Dat doen wij op z’n Bredaas, de ultieme uitdaging gaan we samen aan, waarbij gezelligheid voorop staat en we er een waar hardloopfeest van maken!

Het lopen van 'De 40 van Breda' is een super prestatie, niet alleen voor jezelf maar we lopen ook elk jaar voor anderen. Met onze prestatie willen we ook zoveel mogelijk geld ophalen en daarmee een mooi doel steunen. Wij steunen doelen waar we daadwerkelijk het verschil kunnen maken.


Bestuurssamenstelling

40 van Breda heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Het bestuur bestaat uit vier personen, te weten een voorzitter een secretaris, een penningmeester en een algemeen bestuurslid. Het bestuur is aangetreden op 3 april 2023 en benoemd voor een periode van drie jaar.
• Voorzitter: Dhr. L.J.M. Mahieu, geboren op 9 januari 1959, woonachtig in Breda
• Secretaris: Dhr. M.W.J. Aangenendt, geboren op 27 september 1975, woonachtig in Prinsenbeek
• Penningmeester: Mevr. E.W.M. Schoenmakers, geboren op 25 oktober 1984 en woonachtig in Breda
• Algemeen lid: Dhr. M.P. Kegler, geboren op 18 februari 1978 en woonachtig in Breda.


Doelstellingen

De 40 van Breda is een fondsenwerver die geld inzamelt voor 1 of meer (wisselende) goede doelen, gerelateerd aan gezondheid en bewegen van de inwoners in de regio Breda. Dit doet de stichting 40 van Breda door de organisatie de 40 van Breda. De 40 van Breda is een eendaags evenement tijdens de Bredase Singelloop waarbij de deelnemers de uitdaging aangaan om alle afstanden achter elkaar te lopen.
Via het werven van sponsoren en donateurs haalt de 40 van Breda geld op voor het geselecteerde goede doel
Vanaf 2023 kiest de 40 van Breda ervoor om doelen te kiezen die een lokale binding en daarmee bijdragen aan het in beweging krijgen en bieden van een gezonde toekomst van de inwoners van Breda en omgeving.
Elk jaar vind opnieuw een afweging plaats welk doel er het komend jaar wordt gesteund.


Beleidsplan
2023 / 2026 alsmede de financiële verantwoording van 2022 en 2023 zijn hiernaast te downloaden.

Financiële verantwoording 2022 2022
Beleidsplan 40 van Breda 2023/2026 Beleidsplan
Financiële verantwoording 2023 2023