Oog voor de toekomst

In een wereld waarin we steeds visueler zijn ingesteld is het behoud van het zicht essentieel om te kunnen functioneren. De 40 van Breda zet zich in voor die groep mensen waarvoor zien niet vanzelfsprekend is. Dit wordt gedaan door het inzamelen van geld en dit te schenken aan projecten die een directe bijdragen kunnen leveren aan de vertraging of het voorkomen van blindheid.

De 40 van Breda zamelt geld in rondom de Amgen Bredase Singelloop (2 oktober) op een unieke manier. De hardlopers lopen die dag alle afstanden, dus 5-10-21 kilometer en de familieloop, totaal 40 kilometer. Onze trainers helpen de lopers op sportief vlak om de gestelde loopdoelen te halen, de financiële doelen worden door de lopers zelf bepaald. De maatschappelijk betrokken vrijwilligers zijn van mening dat wegkijken en opgeven geen optie is.

Al het geld dat we ophalen verdelen we in 2 gelijke delen en keren we uit aan de onderstaande stichtingen. Let op, iedereen die zich voor De 40 van Breda inzet doet dit uit naastenliefde. Wij beschikken niet over financiele reserveringen en hebben geen overhead anders dan de kosten voor website, drukwerk en startbewijzen.Stichting Ushersyndroom

Stichting Ushersyndroom (www.ushersyndroom.nl) is een netwerkorganisatie voor en door mensen met het Ushersyndroom, ondersteund door hun sociale omgeving. 40 van Breda steunt al een aantal jaar via stichting Ushersyndroom het fundamentele onderzoek van het radboud UMC ter voorkoming van blindheid. Zie voor een korte uitleg het onderstaande filmpje. 

 

Stichting Driving Nurses

“Elk kind, waar dan ook, een eerlijke kans om op te groeien bij zijn gezonde moeder”.Driving Nurses (www.drivingnurses.org) biedt in Subsahara Afrika in zelfs de meest afgelegen gebieden, adequate zorg aan zwangeren, recent bevallen vrouwen en pasgeborenen. Verschillende educatieprogramma’s voor scholen, zwangeren en gezondheidswerkers zijn er op gericht om de gezondheid van moeders en kids te verbeteren en sterfte tegen te gaan. 
Blindheid onder kinderen in Tanzania, komt vier maal vaker voor dan in het Westen. Maar het is volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) voor zeker 50% te voorkomen door vroeg (dwz meteen na de geboorte) in te grijpen. Driving Nurses neemt de adviezen van de WHO hierin ter harte en gaat samen met een lokaal academisch ziekenhuis, in het gebied waar de Mama Bus actief is, pasgeborenen en kinderen weer zicht op de toekomst geven. Dit project wordt mogelijk gemaakt door jullie steun als loper, sponsor of vriend van De 40 van Breda. Namens de inwoners van Lower Moshi alvast veel succes en plezier met de voorbereidingen en een heel warm Asanteni sana!